បុរសជប៉ុនបង្កើតម៉ាសុីន​ច្រៀងការ៉ាអូខេ ដំបូងគេបង្អស់លើពិភពលោក ទទួលមរណភាព​អាយុ​១០០ឆ្នាំ

ជប៉ុន ៖ លោកមានឈ្មោះថា Shigeichi Negishi ជាវិស្វករបង្កើតម៉ាសុីនច្រៀងការ៉ាអូខេ Sparko Box ដំបូងគេលើលោក នៅឆ្នាំ ១៩៦៧។ បុរសរូបនេះមានតួនាទីជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិច និងមានចំណង់ចំណូលចិត្តច្រៀងចម្រៀង ហើយមិត្តរួមការងារនិយាយថា បើគាត់ច្រៀងមានភ្លេងអមពីក្រោយអាចពិរោះជាងនេះ។ ដូច្នេះហើយទើបលោកសម្រេចបញ្ចេញគំនិតបង្កើតម៉ាសុីននេះឡើង៕ ប្រភព៖ CBC
©កម្ពុជាថ្មី

ព័ត៌មានដែលជាប់ទាក់ទង