ក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទាត់ស្ត្រី របស់កម្ពុជា យកឈ្នះ ក្រុមនារីឡាវ លទ្ធផល២ទល់នឹង០

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ អបអរសាទរ ក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទាត់ស្ត្រី របស់កម្ពុជា បានយកឈ្នះក្រុមនារីឡាវ ក្នុងលទ្ធផល ២ទល់នឹង០ គឺក្រសោបបាន ៣ពិន្ទុដំបូង ក្នុងប្រកួតបើកឆាក។

នារីៗកម្ពុជា ពូកែៗណាស់៕

ព័ត៌មានដែលជាប់ទាក់ទង