នាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ នឹងមកទស្សនកិច្ចផ្លូវការ ប្រទេសកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ សេដ្ឋា ថាវីស៊ីន នឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣..៕

ព័ត៌មានដែលជាប់ទាក់ទង