ថ្ងៃនេះ កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី ៩នាក់ និងជាសះស្បើយ៦នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី១២ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២៤ បង្ហាញថា កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន 09 នាក់ – ជាសះស្បើយ 06 នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន 138,651 នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ 135,571 នាក់ និង អ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

ព័ត៌មានដែលជាប់ទាក់ទង