កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី ៣នាក់ និងជាសះស្បើយ៣នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ បង្ហាញថា កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន 03 នាក់ – ជាសះស្បើយ 03 នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន 138,662 នាក់ និង អ្នកជាសះស្បើយ 135,589 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់៕

ព័ត៌មានដែលជាប់ទាក់ទង